Ερωταποκρίσεις: Νοέμβριος 2017

Οι ερωτήσεις των παικτών, από το FB Group Ask a Judge, για το μήνα Νοέμβριο 2017! (https://www.facebook.com/groups/AskAJudgeGR/)

Ερώτηση

Ο αντίπαλος μας κάνει cast Lightning Bolt και την κάνει redirect σε Planeswalker που έχουμε στην κατοχή μας. Νωρίτερα στο γύρο είχαμε παίξει Angel of Salvation διαλέγοντας εμάς ως δέκτη του prevent the next 5 damage. Τι συμβαίνει;

Απάντηση

Ας δούμε λίγο την ορολογία: το redirection του non-combat damage σε planeswalker είναι replacement effect (CR 306.7). To effect της Angel of Salvation είναι prevention effect (CR 615). Εδώ έχουμε λοιπόν 2 replacement/prevention effects που εφαρμόζονται στον ίδιο affected player. Θα εφαρμοστούν οι κανόνες περί ordering multiple replacement/prevention effects και επειδή έχουν τον ίδιο αποδέκτη (εσένα), εσύ θα αποφασίσεις τη σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν. (CR 616.1)

– Αν επιλέξουμε να εφαρμοστεί πρώτα το prevention effect της Angel of Salvation, το damage θα γίνει prevent, οπότε δεν υπάρχει damage να γίνει redirect.

– Aν επιλέξουμε να εφαρμοστεί πρώτα το redirection effect, το damage θα γίνει κανονικά στον planeswalker.

616.1. If two or more replacement and/or prevention effects are attempting to modify the way an event affects an object or player, the affected object’s controller (or its owner if it has no controller) or the affected player chooses one to apply, following the steps listed below. If two or more players have to make these choices at the same time, choices are made in APNAP order (see rule 101.4).

616.1a. If any of the replacement and/or prevention effects are self-replacement effects (see rule 614.15), one of them must be chosen. If not, proceed to rule 616.1b.

616.1b. If any of the replacement and/or prevention effects would modify under whose control an object would enter the battlefield, one of them must be chosen. If not, proceed to rule 616.1c.

616.1c. If any of the replacement and/or prevention effects would cause an object to become a copy of another object as it enters the battlefield, one of them must be chosen. If not, proceed to rule 616.1d.

616.1d. Any of the applicable replacement and/or prevention effects may be chosen.

616.1e. Once the chosen effect has been applied, this process is repeated (taking into account only replacement or prevention effects that would now be applicable) until there are no more left to apply.


Ερώτηση

Έχουμε στο battlefield ένα Darksteel Citadel και ένα Mox Opal. Αν παίξουμε ένα ακόμα Mox Opal μπορούμε να πάρουμε μάνα πριν θυσιάσουμε το ένα από τα 2;

Απάντηση

Όχι διότι τα statebased actions βλέπουν ότι έχουμε 2 legendary permanents με το ίδιο όνομα και μας αναγκάζουν να θυσιάσουμε το ένα από τα 2 Mox Opal πριν προλάβουμε να ενεργοποιήσουμε τα mana abilities τους.

704.3. Whenever a player would get priority (see rule 116, «Timing and Priority»), the game checks for any of the listed conditions for state-based actions, then performs all applicable state-based actions simultaneously as a single event. If any state-based actions are performed as a result of a check, the check is repeated; otherwise all triggered abilities that are waiting to be put on the stack are put on the stack, then the check is repeated. Once no more state-based actions have been performed as the result of a check and no triggered abilities are waiting to be put on the stack, the appropriate player gets priority. This process also occurs during the cleanup step (see rule 514), except that if no state-based actions are performed as the result of the step’s first check and no triggered abilities are waiting to be put on the stack, then no player gets priority and the step ends.


Ερώτηση

Ο αντίπαλος μας έχει στο πεδίο του Sigarda, Host of Herons, ενεργοποιούμε το activated ability του Arcane Lighthouse μας και παίζουμε Dragonlord Silumgar, με το ability του κάνουμε target τη Sigarda, Host of Herons και την παίρνουμε στη κατοχή μας. Όταν η Sigarda, Host of Herons ξαναπάρει πίσω το Hexproof της στο τέλος του γύρου, ποιος ελέγχει την Sigarda, Host of Herons;

Απάντηση

Η Sigarda, Host of Herons βρίσκεται από την κατοχή μας και δε μας νοιάζει αν πήρε πίσω το hexproof μετά , μας ενδιαφέρει μόνο αν θα είχε hexproof την ώρα που το ability του Dragonlord Silumgar μπαίνει στο stack.


Ερώτηση

Ο αντίπαλος επιτίθεται με ένα Ahn-Crop Crasher και δηλώνει ότι θα τον κάνει exert. Αν σε όσο είναι το triggered ability στο stack σκοτώσουμε τον Ahn-Crop Crasher θα γίνει το ability;

Απάντηση

Όχι, από τη στιγμή που έχει μπει το ability στο stack και να φύγει από το πεδίο ο Ahn-Crop Crasher το ability του θα γίνει κανονικά. Πρέπει να τον σκοτώσουμε πριν δηλωθεί σαν attacker.


Ερώτηση

Αν ο Champion of Wits πεθάνει όσο είναι το ability του στο stack θα γίνει το ability του;

Απάντηση

Ναι γιατί το ability του είναι ανεξάρτητο από το αν το Champion of Wits βρίσκεται στο battlefield ή όχι. Προσοχή αν πέθανε από κάποιο effect που του μειώνει το p/t διότι τότε τραβάμε λιγότερες κάρτες.


Ερώτηση

Ένα τέρας που είχε γίνει exile με Cast Out/ Ixalan’s Binding θεωρείται ότι έχει summoning sickness όταν γυρνάει; Επιπλέον όταν γυρνάει αν έχει ability που αναφέρει When this creature enters the battlefield….. αυτό το ability ενεργοποιείται;

Απάντηση

Αρχικά ναι το creature έχει summoning sickness, για να μην είχε θα έπρεπε είτε να έχει haste είτε να ήταν υπό την κατοχή μας από την αρχή του γύρου μας. Επιπλέον το creature ήταν στο exile και γύρισε στο battlefield άρα έκανε enter το battlefield και συνεπώς τα when enters the battlefield abilities κάνουν trigger κανονικά.

302.6. A creature’s activated ability with the tap symbol or the untap symbol in its activation cost can’t be activated unless the creature has been under its controller’s control continuously since his or her most recent turn began. A creature can’t attack unless it has been under its controller’s control continuously since his or her most recent turn began. This rule is informally called the «summoning sickness» rule.


Ερώτηση

Τι χρώμα έχει ο Vizier of Many Faces όσο είναι στο stack;

Απάντηση

Ο Vizier of Many Faces είναι μπλε όσο βρίσκεται στο stack και συνεπώς μπορεί να γίνει counter από Jace’s Defeat.


Ερώτηση

Αν δώσουμε σε ένα creature haste και αργότερο αυτό πεθάνει και το γυρίσουμε πίσω με Unburial Rites τότε αυτό θα έχει ακόμα haste

Απάντηση

Όχι καθώς από τη στιγμή που το creature έφυγε από το battlefield είναι διαφορετικό creature από αυτό που είχε πάρει το haste άρα έχει τα κανονικά του χαρακτηριστικά


Ερώτηση

Αν κάνουμε το ability του The Scarab God σε ένα artifact creature εξακολουθεί να είναι artifact;

Απάντηση

Ναι, καθώς το ability του The Scarab God δεν επηρεάζει το supertype του artifact creature, αλλά το subtype σε  zombie, το χρώμα σε μαύρο και το power/toughness σε 4/4.


Ερώτηση

Ο αντίπαλος έχει στην κατοχή του ένα creature με p/t 64/64 και first strike ,trample. Έχουμε στην κατοχή μας 8 goblin tokens 1/1 και coat of arms. Μπορεί ο αντίπαλος να μας κάνει damage λόγω του trample;

Απάντηση

Όχι διότι τη στιγμή που κάνει assign damage τα token μας είναι 8/8 άρα αν θέλει να τα σκοτώσει όλα πρέπει να κάνει 8 στο καθένα και έτσι δεν έχει περιθώριο να μας περάσει trample damage καθώς για να περάσει damage λόγω του trample θα πρέπει να του περισσεύει power δηλαδή να έχει παραπάνω power από το συνολικό toughness που αντιμετωπίζει.

702.19b. The controller of an attacking creature with trample first assigns damage to the creature(s) blocking it. Once all those blocking creatures are assigned lethal damage, any remaining damage is assigned as its controller chooses among those blocking creatures and the player or planeswalker the creature is attacking. When checking for assigned lethal damage, take into account damage already marked on the creature and damage from other creatures that’s being assigned during the same combat damage step, but not any abilities or effects that might change the amount of damage that’s actually dealt. The attacking creature’s controller need not assign lethal damage to all those blocking creatures but in that case can’t assign any damage to the player or planeswalker it’s attacking.


Αυτές, λοιπόν, ήταν οι ερωτήσεις σας για τον μήνα που μας πέρασε! Για οποιαδήποτε άλλη απορία, απευθυνθείτε στην ομάδα Ask-A-Judge Greece στο Facebook. Περιμένουμε!