Διοργανωτές τουρνουά στα Βαλκάνια

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Bulgaria&c=42.733883,25.485829999999964&et=PPTQ&massmarket=no&loc=376384&orgid=11449&addrid=376384

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Bulgaria&c=42.733883,25.485829999999964&et=PPTQ&massmarket=no&loc=367090&orgid=24993&addrid=367090

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Croatia&c=45.1,15.200000100000011&et=PPTQ&massmarket=no&loc=231115&orgid=12193&addrid=231115

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Croatia&c=45.1,15.200000100000011&et=PPTQ&massmarket=no&loc=374170&orgid=34990&addrid=374170

 

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Romania&c=43.24083503131338,22.70518289062499&et=PPTQ&massmarket=no&loc=230091&orgid=12501&addrid=230091

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Romania&c=45.943161,24.966760000000022&et=PPTQ&massmarket=no&loc=351780&orgid=12707&addrid=351780

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Romania&c=45.943161,24.966760000000022&et=PPTQ&massmarket=no&loc=377556&orgid=27729&addrid=377556

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Romania&c=45.943161,24.966760000000022&et=PPTQ&massmarket=no&loc=351594&orgid=14832&addrid=351594

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=serbia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=349323&orgid=21209&addrid=349323

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=serbia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=354185&orgid=23687&addrid=354185

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=serbia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=352278&orgid=17571&addrid=352278

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=serbia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=376165&orgid=21868&addrid=376165

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=serbia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=212433&orgid=11577&addrid=212433

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=serbia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=340261&orgid=14609&addrid=340261

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=serbia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=357019&orgid=18600&addrid=357019

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Slovenia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=349636&orgid=21396&addrid=349636

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Slovenia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=235660&orgid=12797&addrid=235660

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Slovenia&et=PPTQ&massmarket=no&loc=365906&orgid=19496&addrid=365906

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Turkey&et=PPTQ&massmarket=no&loc=363085&orgid=28357&addrid=363085

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Turkey&et=PPTQ&massmarket=no&loc=361271&orgid=27956&addrid=361271

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Turkey&et=PPTQ&massmarket=no&loc=291640&orgid=12822&addrid=350391

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=israel&et=PPTQ&massmarket=no&loc=357530&orgid=19588&addrid=357530

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=israel&et=PPTQ&massmarket=no&loc=291097&orgid=12258&addrid=291097

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Qatar&et=PPTQ&massmarket=no&loc=360457&orgid=20240&addrid=360457

 

 

#Efantasy.gr

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=thessaloniki&massmarket=no&loc=357533&orgid=12185&addrid=357533

#Animehouse

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=thessaloniki&massmarket=no&loc=354827&orgid=24099&addrid=354827

#Hobby games

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=thessaloniki&massmarket=no&loc=339642&orgid=12167&addrid=339642

#Κάισσα Καλαμαριάς

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=thessaloniki&massmarket=no&loc=350397&orgid=12164&addrid=350397

#Αθήνα

#Κάισσα Περιστέρι

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Greece&et=PPTQ&massmarket=no&loc=230790&orgid=12166&addrid=230790

#Κάισσα Πειραιά

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Greece&et=PPTQ&massmarket=no&loc=237602&orgid=12169&addrid=237602

#Κάισσα Χαλάνδρι

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Greece&et=PPTQ&massmarket=no&loc=214558&orgid=12175&addrid=214558

#Κάισσα Ηλιούπολης

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Greece&et=PPTQ&massmarket=no&loc=357424&orgid=14176&addrid=357424

#Κρήτη

#Κάισσα Χανιά

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Greece&et=PPTQ&massmarket=no&loc=236590&orgid=12168&addrid=236590

#Efantasy.gr Ηράκλιο

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Greece&et=PPTQ&massmarket=no&loc=376692&orgid=36440&addrid=376692

#Υπόλοιπη Ελλάδα

#Digital Fantasy Κέρκυρα

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&c=38.0372397,23.806705299999976&massmarket=no&loc=354807&orgid=12181&addrid=354807

#Κάισσα Ιωαννίνων

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=Greece&et=PPTQ&massmarket=no&loc=299017&orgid=12179&addrid=299017

 

http://locator.wizards.com/#brand=magic&a=location&p=ptolemaida&massmarket=no&loc=375888&orgid=36035&addrid=375888