Diskvalifikační Proces

Důležité body k zapamatování

  1. Postupuj dle procesu popsaného v dokumentu Diskvalifikační proces pro hlavního rozhodčího.
  2. Nejdůležitejší je získat kontaktní informace od hráče, svědků a podílejících se rozhodčích
  3. Vytiskni dokument jménem Otázky a odpovědi pro diskvalifikovaného hráče a předej jej hráči.. Tento dokument vysvětlí hráči co se bude dít a odpoví na veškeré běžné otázky, které diskvalifikovaní hráči mají. Dále jim vysvětlí, jaké mají možnosti při podání prohlášení
  4. Pokud si diskvalifikovaný hráč přeje napsat prohlášení hned, může jej napsat na zadní stranu FAQ a/nebo dostane další prázdné papíry.
  5. Požádej hráče, aby opustil místo konání turnaje, pokud jeho/její přítomnost může nadále zasahovat do průběhu turnaje anebo obtěžovat hráče (pro napadení, krádež či pro cokoliv, co se nehodí; pro házení kostkou s účelem stanovit vítěze, především, když nevěděli o tom, že se to nesmí, můžeš je klidně nechat v místě konání turnaje po diskvalifikaci
  6. Po turnaji zašli Diskvalifikační report pomocí Google formuláře nalinkovaného na JudgeApps co nejdříve.
  7. Organizátora turnaje může zajímat dokument Otázky a odpovědi pro organizátora turnaje.

Resources

Document Description Aktualizováno Download
Diskvalifikační proces pro hlavního rozhodčího Dokument obsahující všechny

17 březen 2017

Otázky a odpovědi pro diskvalifikovaného hráče Krátký dokument, který se předává všem diskvalifikovaným hráčům před tím, ne je požádáme o sepsání prohlášení (odpoví na nejčastější dotazy).

21 červenec 2016

Otázky a odpovědi pro organizátora turnaje Krátký dokument pro organizátora turnaje, který není obeznámen s diskvalifikačním procesem především na Regular RELu.

03 srpen 2016

If you would like to help to translate these documents into your language, please contact Alejandro Raggio.