Proces Dyskwalifkacja

O czym należy pamiętać

  1. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie Dyskwalifikacja ­- procedura dla sędziego głównego.
  2. Najważniejszą częścią jest poproszenie gracza, zaangażowanych sędziów i świadków o zostawienie informacji kontaktowych;
  3. Wydrukuj kopię dokumentu: Dyskwalifikacja -­ FAQ dla gracza i wręcz ją zdyskwalifikowanemu graczowi. Ta jedna strona powinna mu wytłumaczyć, co się teraz stanie i odpowiedzieć na większość pytań, które mógłby chcieć zadać. Poinformuje go także, jakie ma możliwości, jeśli chodzi o dostarczenie oświadczenia.
  4. Jeżeli zdyskwalifikowany gracz zechce napisać oświadczenie w tym momencie, może to zrobić na odwrocie FAQ, lub na dodatkowych czystych kartkach, które mu wręczysz, jeśli będzie ich potrzebował.
  5. Poproś gracza o opuszczenie miejsca gry, jeżeli jego obecność może być uciążliwa dla turnieju lub innych graczy (w przypadkach takich jak napaść, kradzież, albo cokolwiek innego, z czym byś się czuł niekomfortowo; w przypadkach takich jak rzucanie kostką, aby ustalić zwycięzce, szczególnie gdy gracze naprawdę nie wiedzieli, że tak nie można, możesz spokojnie pozwolić im zostać na miejscu gry po DQ);
  6. Po turnieju, dostarcz DQ tak szybko, jak to możliwe.

Pomoce

Document Description Zmieniono Download
Dyskwalifikacja ­- procedura dla sędziego głównego Dokument z opisem kroków wymaganych do wykonania po zdyskwalifikowaniu gracza. 24 Luty 2015
Dyskwalifikacja ­- FAQ dla gracza Jednostronicowy dokumenty, który powinien być wręczony każdemu zdyskwalifikowanemu graczowi przed poproszeniem go o napisanie oświadczenia (odpowiada na większość zwykle zadawanych pytań). 17 Stycz 2017
FAQ dla organizatorów turniejów nt. procesu dyskwalifikacji A one page document to give to Tournament Organizers unfamiliar with the Disqualification process, especially at Regular REL events. 01 Lipiec 2016

If you would like to help to translate these documents into your language, please contact Alejandro Raggio.