Ο ρόλος του judge σε διοργανώσεις Κοινού Επιπέδου (Regular REL) – 18 Ιουλίου 2014

Το έγγραφο του Magic "Ο ρόλος του judge σε διοργανώσεις Κοινού Επιπέδου" έχει αλλάξει. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοσή του, με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2014, στον ιστότοπο DCIrules.org και να το κατεβάσετε εδώ. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε το σχετικό άρθρο της Kim Warren στη σελίδα των

Ο ρόλος του judge σε διοργανώσεις Κοινού Επιπέδου (Regular REL)

Το έγγραφο του Magic "Ο ρόλος του judge σε διοργανώσεις Κοινού Επιπέδου" έχει αλλάξει. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοσή του, με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2014, στον ιστότοπο DCIrules.org και να το κατεβάσετε εδώ. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε το σχετικό άρθρο της Kim Warren στη σελίδα