Nowy Nowy Porządek Świata

Tłumaczenie: Piotr Łopaciuk

Zmieniamy strukturę Programu Sędziowskiego. W tym artykule powiemy dlaczego, a także podsumujemy najważniejsze rzeczy. Nie panikujcie! Pomimo tego, że wiele z tych zmian jest sporych, ich wpływ na codzienność wielu z was będzie minimalny. Wejdziecie w nowy programu niezauważalnie. Jeśli chcecie przejść od razu do szczegółów, znajdziecie je na stronie Oficjalne Zasoby. Poczekamy aż wrócicie.

Ostatnia poważna redefinicja programu miała miejsce po Mistrzostwach Świata we wrześniu 2004. Tamte zmiany określiliśmy jako „Nowy Porządek Świata”. Była to obecnie znana struktura pięciu poziomów.

Jak wyglądały turnieje Magica w 2004? W każdym z 17 rozegranych Grand Prix brało udział przeciętnie poniżej 800 graczy. Turnieje przekraczające 1000-osobową frekwencję to był rzadki widok. W niedzielę odpalał się jeden, w porywach dwa side-eventy. Lokalna scena kręciła się wokół ok. 100-os. PTQ. Prereleasów było niewiele; były scentralizowane i przyciągały duże tłumy. Cykl StarCityGames.com Open nie istniał. REL Regular miał zaistnieć dopiero za kilka lat. To były inne czasy.

Ówczesny Program Sędziowski był odzwierciedleniem tej epoki. Poziomy zostały zdefiniowane nie przez kwalifikacje, lecz zasięg geograficzny (Lokalny, Obszarowy, Regionalny, Międzynarodowy, Profesjonalny). Od sędziego L3 oczekiwano, że będzie liderem w swoim regionie. Miał to osiągać poprzez mentoring, trening i certyfikowanie sędziów na lokalnych turniejach (które były wystarczająco duże, aby potrzebować wielu rąk do pracy). Sędzia poziomu 2 był 1-poziomowcem z większym doświadczeniem. Poziomy 4 i 5 to dla wielu osó abstrakcja, o której istnieniu dowiadywali się, gdy któryś z nich pojawił się na lokalnym Grand Prix.

W miarę jak scena turniejowa ewoluowała, program dostosowywał się do zmian. Stworzony został REL Regular, który stał się podstawą i głównym celem dla sędzió poziomu 1. Aby poszerzać ich zastępy, sędziowie 2 poziomu otrzymali możliwość certyfikowania nowych kandydatów. Droga do 3 poziomu została zbudowana na nowo. W miarę jak rosła liczba sędziów, mianowano Koordynatorów Regionalnych, aby ci dbali o swoje społeczności. Mimo to w głębi program nadal pozostawał Nowym Porządkiem Świata z 2004 roku.

To powodowało problemy.

Co oznaczało bycie L4?

Pierwsze rozmowy o tych problemach rozpoczęły się wczesnym 2015, głównie w kontekście tego, co oznacza być sędzią 4 poziomu. Poznanie odpowiedzi na to pytanie okazało się kluczem do zrozumienia tego, jaką strukturę powinien mieć Program Sędziowski.

We wrześniu 2004 program potrzebował około tuzina wysokopoziomowych sędziów, aby nadzorowali oni program i pomagali utrzymać go przy życiu. Tak się złożyło, że mniej więcej tyle samo trzeba było, aby prowadzić Grand Prix. Miało sens, żeby były to te same osoby.
Jednakże przez lata zaczęło brakować rąk.

  • Ilość i rozmiary Premier Eventów (głównie Grand Prix) wystrzeliły w górę. Zamiast potrzebnych 20 sędziów głównych, aby pokryć wszystkie te turnieje rocznie, ich liczba wzrosła do 100 (z uwagi na rozmiary turniejów konieczne stało się prowadzenie ich przez dwóch lub więcej sędziów). Turnieje same w sobie były wycieńczające. Sędziowie 4 poziomu to wspaniali ludzie i dawali sobie radę prawie nie narzekając, ale wypalenie stało się coraz bardziej widoczne. Aby pokryć współczesne Grand Prix, musimy podwoić pulę wykwalifikowanych sędziów. Jednakże bycie wyjątkowym sędzią nie było jedynym wymogiem. Ponieważ każdy z kandydatów, oprócz umiejętności, musiał mieć także 4 poziom, znacząco zmniejszając pulę utalentowanych i chętnych osób.
  • Z drugiej strony sędziowie 3 poziomu zaczęli coraz bardziej angażować się w program. Dla wielu L3 może to być zaskoczeniem, ale w 2004 sędzia 3 poziomu, robiący cokolwiek związanego z programem poza swoim regionem, był niezwykłym widokiem. Części z nich przychodziło to naturalnie – w miarę upływu czasu w programie każdy rozglądał się za nowymi rzeczami do zrobienia. Jednakże niektórych napędzało to, że oryginalna funkcja 3 poziomu już nie istniała.

    Pozycja Koordynatora Regionalnego przejęła większą część brzemienia nad zarządzaniem regionem, które wcześniej spoczywało na barkach sędziów 3 poziomu. Zniknięcie PTQ spowodowało upadek struktury, na bazie której budowane były lokalne wpływy. Bycie sędzią 3 poziomu w naturalny sposób zostało powiązane z dużymi turniejami i wykonywaniem dodatkowych prac w programie. To oznaczało, że rzeczy do zrobienia w programie przez 4-poziomowców zostały rozdzielone na więcej osób (prawdę mówiąc L4 i tak byli tak zajęci Grand Prix, więc było to w zasadzie konieczne dla przetrwania).

To nie oznacza, że w administracji współczesnym Programem Sędziowskim jest mniej do zrobienia. Wręcz przeciwnie! Sędzia Główny na Grand Prix niekoniecznie posiada umiejętności konieczne do spełnienia tych potrzeb i może nie być w stanie poświęcić tyle czasu, aby być mocnym w obu dziedzinach. Nie ma aż tak naturalnej korelacji pomiędzy kimś, kto potrafi zarządzać zespołem 120 sędziów przez weekend, a kimś, kto pomaga tuzinowi oddanych wolontariuszy stworzyć i utrzymać przez ponad rok projekt.

To postawiło nas w sytuacji, w której potrzebowaliśmy więcej ludzi do prowadzenia Grand Prix, a mniej do nadzorowania programu. Za nic nie byliśmy w stanie tego zgrać. Ta struktura zawodziła nas. Nadszedł czas, aby zrobić wszystko od początku.

Kilka lat temu przedefiniowaliśmy 1 poziom tak, aby sędziowie skupiali się na turniejach Regular. Jednakże natura tych zmian nie przyjęła się w pełni. Przejście z poziomu 1 do 2 nie było jasno zdefiniowane. 2-poziomowiec nadal był bardziej doświadczonym sędzią 1 poziomu, nawet pomimo różnych celów.

Nowy początek

Jak do tego podeszliśmy? Zaczęliśmy od początku. Ustaliliśmy co nie działa jak powinno i co próbował zawrzeć w sobie system poziomów. Kilka rzeczy wybijało się znacząco.

  • Chcieliśmy, aby poziomy oddawały konkretną wiedzę, poświadczając, że sędzia posiada konkretne umiejętności. Organizatorzy i Koordynatorzy Regionalni posiadaliby odpowiednią wiedzę na temat lokalnych sędziów.
  • Chcieliśmy uciec od postrzegania 4 poziomu jako bezpośredniej kontynuacji 3 poziomu. To postrzeganie powodowało przez lata wiele nieprzyjemnych sytuacji. Wspaniali sędziowie pracowało do utraty sił, aby osiągnąć ten poziom. Rozbudzaliśmy nadzieje i oczekiwania, których nie byliśmy w stanie dotrzymać.
  • Chcieliśmy stworzyć sędziom więcej możliwości, wciąż zachowując ciągłość i doświadczenie. Nie chcieliśmy, aby zejście na niższy poziom było widziane jako degradacja.
  • Chcieliśmy stworzyć okazje do przewodzenia niepowiązane z systemem poziomów.

Ostatecznie osiągnęliśmy strukturę składającą się z trzech składowych (Poziomy, Role Zaawansowane i Certyfikacje). Uważamy, że bardzo dobrze oddaje to współczesny Program Sędziowski. Szczegóły możecie przeczytać tutaj. Poniżej znajdziecie podsumowanie dwóch ważniejszych z nich. (Certyfikacje pozwalają przejąć niektóre konkretne obowiązki w dodatku do aktualnego poziomu, ale stanowią one niewielką część redefinicji.)

Poziomy

Poziomy są główną strukturą, z którą mają do czynienia sędziowie. Są to poświadczenia tego, do czego zostaliście certyfikowani. Jest ich 3, każdy zbudowany na bazie poprzedniego:

Poziom 1 – sklepowy sędzia zajmujący się Regular REL. Ci sędziowie zostali wyszkoleni i certyfikowani ze znajomością zasad i procedur obowiązujących na REL Regular. To oni opiekują się większością turniejów odbywających się na świecie. Uczą nowych graczy zasad i pozytywnych zachowań, zanim ci udadzą się na większe turnieje.

Poziom 2 – sędzia zajmujący się Competitive REL. Ci sędziowie zostali wyszkoleni i certyfikowani ze znajomością zasad i procedur obowiązujących na REL Competitive. Głównie oni są odpowiedzialni za turnieje Premier Play w sklepach, przede wszystkim PPTQ. Stanowią podstawowy personel na Grand Prix i innych dużych turniejach.

Poziom 3 – sędzia turniejów Premier. Ci sędziowie zademonstrowali swoje umiejętności na polu prowadzenia turniejów rangi Premier. Posiadają ekspercką wiedzę nt. zasad i umiejętności logistyczne. Od sędziego tego poziomu oczekuje się zaangażowania w program wykraczającego poza lokalnymi sklepami/regionem.

Role Zaawansowane

Role Zaawansowane to dodatkowe możliwości przewodzenia dla sędziów 3 poziomu. Nie stanowią one kolejnego poziomu. Są fragmentami programu, w których dana osoba może odegrać ważną rolę. Sędzia przyjmuje daną rolę na 18 miesięcy, po których może ubiegać się o reelekcję (wraz z innymi chętnymi, którzy mają ochotę przejąć obowiązki). Są to:

Koordynator Regionalny. Niewiele zmienia się jeśli chodzi o rolę Koordynatora istniejącą obecnie. Nadzorują oni konkretne regiony i działają jako główny kontakt pomiędzy sędziami, a Programem Sędziowskim. Zajdzie parę zmian, ale większość funkcji pozostanie mniej więcej taka sama.

Sędzia Główny Grand Prix. Spośród tych sędziów organizatorzy będą zatrudniać Sędziów Głównych i Wspierających na Grand Prix. Są ekspertami na polu logistyki turniejowej i świetnymi przywódcami na turniejach dużej skali.

Koordynator Programu. Ci sędziowie nadzorują prowadzenie Programu Sędziowskiego i są głównym kontaktem z WotC przy rozwijaniu nowych inicjatyw. Ustalają oni strategię prowadzenia programu, współpracująć z liderami projektów, aby została ona wdrożona.

Jedna trzecia w każdej z tych ról będzie rotować co 6 miesięcy (Sędziowie Główni Grand Prix w lipcu i grudniu, Koordynatorzy Regionalni i Programu w kwietniu i październiku). Wszystkie szczegóły o procesie aplikacji znajdują się w dokumencie o redefinicji poziomów.

Jaki to ma wpływ na mnie?

Na krótką metę prawdopodobnie żaden. Większość redefinicji to w zasadzie komunikacja poziomów i tego, w jaki sposób prowadzony jest program. Są to duże zmiany, ale redefinicja powinna przebiec bez przeszkód w przypadku większości.

Jeśli jesteś sędzią 1 poziomu, zmiany precyzują, że twoim głównym zadaniem jest udzielanie się na turniejach REL Regular. Jeśli chcesz udzielać się na REL Competitive, powinieneś dążyć do 2 poziomu. Wymagania na ten poziom będą nieco łatwiejsze do spełnienia. Oczywiście mimo to wspieraj swoją lokalną scenę!

Jeśli jesteś sędzią 2 poziomu, zauważysz, że nieco łatwiej będzie ci utrzymać poziom. Jednakże raporty turniejowe są super i zachęcamy do ich dalszego pisania!

Jeśli jesteś sędzią 3 poziomu, nic nie zmieni się od razu. Jednakże otworzą się przed tobą nowe możliwości. Będziemy także oczekiwać od ciebie bardziej aktywnego angażowania się w program, nie tylko na turniejach.

Kiedy zaczynamy? Może od razu?

Obecni Koordynatorzy Regionalni będą kontynuować swoją pracę. Aktualni sędziowie poziomów 4 i 5 zaczną jako Sędziowie Główni Grand Prix. Nowa grupa dołączy do nich w lipcu. Wszyscy sędziowie poziomów 1, 2 i 3 pozostaną na obecnych poziomach. Koordynatorzy Programu zostaną ogłoszeni wkrótce.

Wierzymy, że ta struktura najlepiej oddaje Program Sędziowski 2016. Mamy nadzieję, iż zapewni ona inspirację i możliwości sędziom z całego świata, równocześnie spełniając potrzeby organizatorów. Drobne regulacje z pewnością nastąpią, jak już zobaczymy działanie tego w rzeczywistości (pierwszym zadaniem Koordynatorów Programu będzie naprawienie tego, co się zepsuło). Mimo to z optymizmem patrzymy na nową strukturę. Jesteśmy przekonani, że będzie nam ona służyć podobnie jak ta, która działała przez ostatnie 12 lat.