Przywrócenie Sfer

W programie sędziowskim jest dużo do zrobienia. Wiele ludzi wkłada swój czas i energię, żeby uczynić go lepszym, a ich organizowanie jest poważnym zadaniem.

Kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą obecnych projektów. Wielkie podziękowania dla ponad stu osób, które poświęciły swój czas, żeby poinformować nas o różnych rzeczach, które dzieją się wewnątrz programu. Wzięliśmy te informacje i podzieliliśmy je na kilka szerszych kategorii, które są szczególnie ważne dla programu sędziowskiego. Następnie, zapytaliśmy wyróżniających się liderów z każdej kategorii czy zechcieliby objąć odpowiedzialność za tą część programu. Będą oni uprawnieni w swojej sferze do podejmowania strategicznych decyzji, ułatwiania innym angażowania się, pomagania w przypadku problemów w projektach oraz rozpoznawania wybitnego wkładu w program.

Po długich rozmowach zadecydowaliśmy, że nazwiemy te kategorie sferami. Rozumiemy, że ta nazwa niesie za sobą pewien bagaż, ale zdajemy też sobie sprawę, że prawdopodobnie i tak wszyscy by je tak nazywali. Nie są to jednak tradycyjne sfery, gdyż podeszliśmy do problemu od drugiej strony. Zamiast wybierać ludzi i szukać dla nich zadań, zidentyfikowaliśmy jakie zadania muszą zostać wykonane, a następnie wybraliśmy odpowiednich ludzi, aby je wykonali. Żeby upewnić się, że wszystko działa jak powinno, liderzy będą cyklicznie sprawdzani.

Oczywiście nie wszystko może być potraktowane tak szeroko. Niektóre projekty będą wymagały współpracy kilku sfer. Kilka projektów nie pasuje do żadnej ze sfer, więc Koordynatorzy Programu będą zajmowali się nimi osobiście. Członkowie poniższej grupy będą waszymi głównymi punktami kontaktowymi w sprawach wielu codziennych funkcji programu sędziowskiego. Jeśli chcecie podzielić się świetnym pomysłem, zaoferować swoją pomoc albo właśnie jej potrzebujecie, nie wahajcie się z nimi kontaktować.