הליך ההסמכה לראש צוות שופטים ברמה 2

מבוא

בכדי לקדם את מבנה מערכת השופטים שנוסדה עם ההגדרה מחדש של תוכנית השופטים תחת השם “סדר עולם חדש חדש” (New New World Order), אנחנו גאים להציג את הליך ההסמכה לראש צוות שופטים ברמה 2. זוהי התפתחות של מבחן היכולת לראש צוות שמועמדים לרמת שופט ברמה 3 היו צריכים לעבור כחלק מתהליך ההסמכה שלהם. ה – TLC פותח עבור המטרוח הבאות:

 • לספק הערכה עקבית יותר של מועמד.
 • להגדיל את ההשתתפות של שופטים ברמה 3 אשר עוקבים כ”צל” אחר המועמד מתוך הצוות.
 • לאפשר למועמדים לרמה 3 לצבור ניסיון בתור ראש צוות ביותר מהזדמנות אחת לפני קבלת הרמה.

לפני שניכנס לפרטים, בואו נסתכל על אתר המשאבים הרשמי בשביל מידע על ה TLC.

 


מהי ההסמכה לראש צוות שופטים?

שופט עם ההסמכה הזו הוכיח את יכולתו לנהל צוותים של שופטים באירועים תחרותיים וקז’ואליים. שופטים עם ההסמכה הזו יכולים להיבחר להוביל צוותים ביום השני של GP ומומלץ כי מועמדים לשופט ברמה 3 יתנסו בכך יותר מפעם אחת לפני שהם נבחנים עבור הרמה. עקב גודל האירוע והקושי הנוסף של יום ראשון של GP, תפקיד ראש צוות ליום הראשון של GP שמור עדיין לשופטים ברמה 3 בלבד.

 

בכדי לקבל את ההסמכה הזו, המועמד צריך להוכיח את יכולתו להוביל בהצלחה צוות שופטים באירוע תחרותי או קז’ואלי. המועמד חייב להצליח במשימה שניתנה לצוותה שלו, לתקשר באופן יעיל עם השופט הראשי, ראשי צוותים אחרים והצוות שלו וחייב לטפח רוח צוות בצוות שלו.

 

ציפיות אלו יוערכו על ידי השופט הראשי של ה GP והשופט “צל” רמה 3 העוקב אחרי המועמד מתוך צוותו, יחדיו.

 

דרישות בכדי להגיש מועמדות

בכדי להגיש מועמדות להערכה עבור ה TLC, המועמד חייב לעמוד בדרישות הבאות:

 1. חייב להיות שופט ברמה 2, בעמידה טובה, לפחות שישה חדשים.
 2. חייב לקבל ציון של לפחות 80% במבחן קדם לרמה 3 בששת החודשים האחרונים.
 3. כבר עבד בעבר לפחות פעם אחת בכל אחד מהצוות הבאים: נייר, לוגיסטיקה, בדיקת חפיסות (כל אירוע עם צוות של שלושה שופטים ומעלה תקף, אבל ניסיון ב GP מומלץ).
 4. חייב היה לשמש כשופט ראשי או ראש צוות של לפחות שלושה אירועים ברמת שיפוט תחרותית (או יותר), תוך ניהול שני שופטים מוסמכים או יותר.
 5. חייב היה לשמש כשופט ראשי בלפחות עשרה אירועים אחרים (בכל רמת שיפוט).
 6. חייב להפגין יכולות תקשורת הנדרשים בכדי לתפקד כראש צוות באירועים גדולים ובין-לאומיים, כגון GP. חייב להבין אנגלית טוב מספיק כדי להתעדכן באופן שוטף במסמכים רשמיים.
 7. שופט רמה 3 חייב לוודא את הדרישות הללו עם המועמד וליצור קשר עם השופט הראשי של האירוע בכדי להמליץ לבחון את המועמד באירוע הנ”ל. ההמלצה הזו לא חייבת להיות ספציפית או ארוכה, אבל חייבת לציין:
  1. שהדרישות המוצגות מולאו, ו-
  2. שהממליץ מאמין כי המועמד מוכן להיות ראש צוות.

 

התהליך

תהליך ההערכה של מועמד יבוצע על ידי שני הגורמים הללו:

שופט ראשי מעריך: יכול להיות כל שופט מקבוצת השופטים הראשיים של GP, הלובש חולצה בצבע בורדו ביום השני של GP. כל שופט שכזה יכול להעריך רק מועמד אחד בכל עת ומצופה מנו לתת הערכה מלאה. באירוע בו יש מספר שופטים ראשיים, כל אחד מהם יכול להעריך מועמד אחד. כל מועמד חייב להיות מצומד לשופט מעריך ספציפי לפני תחילת היום. השופט המעריך חייב להיות חלק מקבוצת השופטים הראשיים של GP בכדי להיות זכאי לתת הסמכה זו.

שופט “צל” רמה 3: כל שופט רמה 3 יכול לבצע את התפקיד הזה. השופט חייב להיות בצוות אותו המועמד יוביל באירוע. משופט זה מצופה לא להשתלט על ניהול הצוות, אלא להשקיף ולהעריך את המועמד. לא מצופה ממנו להדריך את המועמד תוך כדי ההערכה, אבל אנו מעודדים אותו לתת ביקורת והדרכה לאחר מכן. השופט חייב להתערב ולקחת צעדים הכרחיים כדי למנוע נזק משמעותי לאירוע. אם דבר זה קורה, משמעות הדבר היא שהמועמד ככל הנראה כשל במבחן.

 

הצוות אותו מוביל המועמד חייב להיות בעל משימה ספציפית שהמועמד חייב לנהל כנדרש ובאופן שהשופט הראשי יכול לראותו. נייר, סוף סיבוב ופיצ’רים הם צוותים מומלצים. בדיקת חפיסות אינו צוות מומלץ עקב המיעוט באינטראקציה מול השופט הראשי. צוות לוגיסטיקה לא מומלץ עקב רמת המורכבות באירועי Limited ומיעוט תפקידיו באירועי Constructed. השופט הראשי הוא בעל הסמכות הסופית לקבוע איזה צוות מהווה הערכה מתאימה.

 

בסוף חלק ה-Swiss של האירוע, שופט ה”צל” חייב למלא את החלק המתאים בטופס משוב הסמכת ראש צוות, ולאחר מכן ימלא השופט הראשי המעריך את החלק האחר.

 

תוך שימוש בטופס זה כמדריך, השופט הראשי המעריך חייב להחליט האם להסמיך את המועמד לתפקיד ראש צוות. אנו מעודדים את השופט הראשי המעריך להתייעץ בנושא ולחפש מידע נוסף במקרה הצורך.

השופט הראשי המעריך חייב לתת משוב למועמד ללא תלות בתשובתו בדבר ההסמכה. אנו מעודדים את שופט ה”צל” להצטרף למתן המשוב וההערכה.

 

תקפות ההערכה ותפוגתה

כאשר שופט מדגים את היכולות הנדרשות להוביל צוות בהצלחה, אימון ידאג להשאיר את הכלים האלו טריים. כל עוד השופט מבצע את אחד מהבאים בכל שנה לאחר קבלת ההסמכה, היא לא תפוג:

 • יוביל צוות עם שני שופטים או יותר באירוע תחרותי, או:
 • יהיה שופט ראשי באירוע תחרותי עם שני שופטים או יותר.

בכל ינואר, החל משנת 2018, השופטים בעלי הסמכת TLC ימלאו טופס המכיל את האירוע שעומד בקריטריונים הנ”ל, וההסמכה תחודש אוטומטית.

 

ההערכה

השופט הראשי של ה GP הוא הסמכות הסופית להעריך כל תכונה. הקווים הבאים מיועדים להנחות ולתת אחידות להערכה, אך המציאות היא רחבה יותר מכל דבר שאותו יכול הקובץ להכיל. ממועמד מצופה להצליח ברוב התכונות הבאות בכדי לעבור את מבחן ה TLC, אבל יכול לעבור גם עם ציון “לא מספק” בעד שלושה כישורים, לשיקול השופט המעריך הראשי. לקות במועמד בכל אחד מהתכונות הבאות תכשיל מועמד במבחן ה TLC.

 

מוכנות למטלה: היא היכולת לצפות ולהכין את האלמנטים הנדרשים לכדי השגת המטרה של הצוות. דבר זה כולל, אך אינו מוגבל לדברים הללו: מיקום לוח החלוקה לשולחנות, השגת המידע הנדרש מהשופט הראשי, מארגן האירוע, צוות הסיקור ועוד. יידוע חברי הצוות בדבר אחריות מיוחדת של הצוות שלהם, וכו’.

לקוי: הינו מועמד שמתחיל לעבוד באירוע בלא הכנות מתאימות לשם כך.

לא מספק: הינו מועמד שמגיע לאירוע ללא הכנה מראש, אך מצליח להתכונן אליו בזמן, או מועמד שהגיע מוכן מראש, אך לא מצליח להתארגן כנדרש במקום האירוע.

מוצלח: הינו מועמד שמתכנן ומצליח לעמוד בתוכנית ההכנות לאירוע.

יוצא מן הכלל: הינו מועמד שמצליח להתכונן למשימות באופן שהיית מצפה משופט רמה 3 בכיר.

 

הצלחה עם המשימה הצוותית: היא היכולת להתמודד בהצלחה עם המשימה שהצוות קיבל ועם התפתחויות לא צפויות במהלך היום.

לקוי: הינו מועמד שצריך התערבות של שופט ה”צל” כדי למנוע נזק משמעותי לאירוע.

לא מספק: הינו מועמד שהצוות שלו מבצע את משימותיו באופן גרוע, או מפספס שלבים חשובים במשימה הצוותית.

מוצלח: הינו מועמד שמבצע את המשימה הצוותית באופן שבו היית סומך עליו בעתיד (ללא ניסיון או הכשרה נוספים) להוביל את הצוות הזה ללא השגחה.

יוצא מן הכלל: הינו מועמד שמסוגל לבצע את המשימה הצוותית באופן שבו היית מצפה משופט רמה 3 בכיר.

 

האצלת סמכות: היא היכולת לתת משימות הדורשות רמה מסויימת של קבלת החלטות לחברי הצוות המתאימים.

לקוי: הינו מתמודד שמותיר את הצוות שלו, ללא פיקוח, לבצע משימה שניתן היה לתת אותה לחברי צוות אחרים, או מי שמקצה משימה לאדם שאינו מסוגל לעמוד בה.

לא מספק: הינו מועמד שמתיש את עצמו על ידי ביצע משימות קטנות רבות שיכול היה להקצות לכל אחד מחברי הצוות, או מי שמקצה משימה אך נותן למבצע אותה הוראות לקויות או חלקיות.

מוצלח: הינו מועמד שעושה שימוש נכון בחברי הצוות שלו.

יוצא מן הכלל: הינו מועמד שיכול להקצות משימות בואפן שבו היית מצפה משופט רמה 3 בכיר.

 

סקירה ומשוב על אירוע: היא היכולת לראות את התמונה הכוללת של האירוע, לזהות ליקויים ולהציע שיפורים.

לקוי: הינו מועמד שלא נותן משוב כלל אודות התחרות לשופט הראשי.

לא מספק: הינו מועמד שנותן משוב לא נכון או גרוע על האירוע לשופט הראשי

מוצלח: הינו מועמד שמביא לשופט הראשי מידע שימושי או הערכה מדוייקת של אירוע/ים, גם במידה ומסיבה מסויימת הצעתו של המועמד אינה ברת-יישום.

יוצא מן הכלל: הינו מועמד שמסוגל לשפר את האירוע כפי שהיית מצפה משופט רמה 3 בכיר.

 

בניית צוות וחונכות: היא היכולת לגרום לשופטים בצוות להרגיש רצויים, לצאת עם חוויה חיובית מהאירוע ולגרום להם להשתפר בתור שופטים.

לקוי: הינו מועמד המרוכז בבלעדיות בביצוע משימתו ללא דאגה לשלומם של חברי הצוות שלו, או שכמעט ואינו מדבר עם הצוות שלו לאורך היום.

לא מספק: הינו מועמד שהאינטראקציה החברתית שלו בסיסת ורשמית בלבד, כגון “הציגו את עצמכם” או “עבדו בזוגות”, ומסוגל לספק ייעוץ בסיסי וגנרי בלבד לחברי הצוות.

מוצלח: הינו מועמד שמסוגל לגרום לחברי הצוות שלו לצאת מהאירוע בתחושה של “נהנתי מהיום. היה נהדר להיות בצוות הזה”. המועמד יהיה ככל הנראה בעל חומר הנדרש לכתוב לפחות הערכת שופט אחת.

יוצא מן הכלל: הינו מועמד שמעלה את רוח הצוות כפי שהיית מצפה משופט רמה 3 בכיר.

 

תקשורת: היא היכולת והמוכנות להעביר ולדרוש באופן יעיל כל מידע רלוונטי אל ומחברי הצוות, ראשי צוותים אחרים והשופט הראשי. זו גם היכולת להקשיב להצעותיהם של אחרים.

לקוי: הינו מועמד המגביל  את התקשורת שלו להוראות ישירות ללא כל הסברים (מלבד במקרים דחופים המחייבים זאת – אך דורשים התמודדות נוספות לאחר מכן). זהו גם ליקוי אם המועמד מבטל הצעות מחברי הצוות בלי לשקול אותם, או לא מעביר מידע חשוב לשופט הראשי.

לא מספק: הינו מועמד הנותן מידע לא מספק או לא ברור לחברי הצוות שלו, או פועל על דעת עצמו במצב שבו היה צורך בהתערבות של השופט הראשי.

מוצלח: הינו מועמד שמסוגל להעביר ולקבל את כל המידע הנדרש אל ומחברי צוות, ראשי צוותים והשופט הראשי.

יוצא מן הכלל: הינו מועמד המתקשר עם הצוות באופן שבו היית מצפה משופט רמה 3 בכיר.

 


 

ברוכים השבים! עכשיו בואו נכסה את המעבר מהמערכת הקודמת ל-TLC ונסקור את הפילוסופיה של הדרישות להגשת מועמדות.

 

צ’קליסט רמה 3 ותקופת המעבר

 

משחרור ההכרזה הזו, מבדק הכשירות לראש צוות אינו זמין יותר, אבל תוכל מעתה לגשת ל-TLC.

כל מבדק כשירות לראש צוות שנעשה קודם לכן עדיין תקף ל-36 חודשים כרגיל.

 

הפילוסופיה של הדרישות להגשת מועמדות

 

 • חייב להיות שופט ברמה 2, בעמידה טובה, לפחות שישה חדשים.

 

 

אם בדיוק התקבלת לרמה 2, אל תרוץ. מקד את האנרגיות והמוטיבציה שלך בללמוד מהי המשמעות של להיות שופט רמה 2. צור קשר עם הקהילה האזורית שלך וחלוק את הרעיונות שלך איתם. הגש מועמדות ל GP או שניים. ראה מה קורה משם, איך אנשים עובדים שם.

 

במילים אחרות, צפה כיצד אחרים מובילים לפני שתנסה זאת בעצמך.

 

   2)  חייב לקבל ציון של לפחות 80% במבחן קדם לרמה 3 בששת החודשים האחרונים.

 

כראש צוות ב GP יורשה לך להתמודד עם פסיקות החוקים המסובכות ביותר, כולל חזרה-לאחור והפסדי משחק. לכן, אתה צריך לדעת את החוקים טוב מאוד.

 

   3) כבר עבד בעבר לפחות פעם אחת בכל אחד מהצוות הבאים: נייר, לוגיסטיקה, בדיקת

חפיסות.

 

בכדי להוביל צוות צריכה להיות לך הבנה בסיסית של המטלות והיעדים של הצוותים העיקריים שתוכל למצוא באירועים. ניסיון זה לא חייב לבוא מ GP (למרות שזה מומלץ). הצוות חייב להיות בן שלושה אנשים ומעלה בכדי להחשב צוות עבור נקודה זו.

   4)  חייב היה לשמש כשופט ראשי או ראש צוות של לפחות שלושה אירועים ברמת שיפוט תחרותית (או יותר), תוך ניהול שני שופטים מוסמכים או יותר.

לפני שתיבחן על יכולתך להוביל צוות, חייב להיות לך ניסיון כלשהו במנהיגות, בו יכולת לאמן את כישורייך ולהתכונן למבחן.

   5)  חייב היה לשמש כשופט ראשי בלפחות עשרה אירועים אחרים (בכל רמת שיפוט).

גם אם מערך הכישורים הנדרש בכדי להיות שופט ראשי אינו בדיוק אותו מערך כישורים הנדרש בכדי להיות ראש צוות, ישנן חפיפות רבות. הניסיון כשופט ראשי מבטיח שהמועמד יהיה בעל ידע מספק של נהלי האירוע וראייה מערכתית שלו.

   6)  חייב להפגין יכולות תקשורת הנדרשים בכדי לתפקד כראש צוות באירועים גדולים ובין-לאומיים, כגון GP. חייב להבין אנגלית טוב מספיק כדי להתעדכן באופן שוטף במסמכים רשמיים.

ובכן…. אתה צריך לתקשר עם חברי הצוות שלך, וכן ראשי צוותים אחרים, השופט הראשי ומארגן האירוע. לא?

 

   7) שופט רמה 3 חייב לוודא את הדרישות הללו עם המועמד וליצור קשר עם השופט הראשי של האירוע בכדי להמליץ לבחון את המועמד באירוע הנ”ל. ההמלצה הזו לא חייבת להיות ספציפית או ארוכה, אבל חייבת לציין: a) שהדרישות המוצגות מולאו, ו- b) שהממליץ מאמין כי המועמד מוכן להיות ראש צוות.

לפי שתפנה לשופט הראשי של GP בבקשה לתפקיד ראש צוות:

 • בדוק שאתה עומד בדרישות הקודמות.
 • לאחר מכן צור קשר עם שופט רמה 3 מקומי או כזה שעבדת איתו לאחרונה ושאל אם הוא מאמין כי אתה מוכן להיבחן עבור TLC.
 • אם השופט רמה 3 מאמין כי יש צורך בכך, הוא יפנה באימייל ישר לשופט הראשי.

אם השופט רמה 3 שפנית אליו לא ממליץ עליך למבחן ה TLC, אתה רשאי לשאול שופט רמה 3 אחר. עם זאת, מומלץ בחום שתקשיב למשוב והסיבות בעקבותן השופט הראשון אינו ממליץ עליך למבחן. אנחנו בטוחים שזה יעזור לך רבות להשתפר כשופט.

 

אם אינך מכיר או לא עבדת עם שופט רמה 3, הרגש בנוח לפנות לאלפונזו בואנו (Alfonso Bueno) כדי למצוא דרך לקבל הערכה און-ליין והמלצה עבורך כשתהיה מוכן.

 

תודה על תרומתם המדהימה ל:   

Carlos Rada
Daniel Kitachewsky
Dustin de Leeuw
Hans Wang

וכל השופטים הראשיים ב GP.

זה לא היה מתאפשר בלעדיכם!